Müştərilərimizi gömrük konsaltinq xidmətləri ilə tam təmin edirik

Xarici iqtisadi fəaliyyətin dəstəklənməsi

          • avadanlıqların idxalı üzrə layihələrin dəstəklənməsi;
          • xarici iqtisadi fəaliyyətə kompleks dəstək (day – to – day)

Mallar, işlər, xidmətlər üzrə xarici ticarət

    •xarici ticarət müqavilələrinin hazırlanması
    • idxal və ixrac olunan məhsulların gömrük rəsmiləşdirilməsinə dair məsləhət
    • optimal gömrük rejimlərinin seçilməsi barədə məsləhət
    • XİF- in MN – na uyğun olaraq malların təsnifatı üzrə məsləhət
    •malların təsnifatı üzrə ilkin sənədlərin hazırlanması
    • ÜTT-nin qanunvericiliyi və qaydaları haqqında məsləhət
    • gömrük imtiyazları , azad olmalar və üstünlükləri üzrə məsləhət
    • malların sertifikatlaşdırılması üzrə məsləhət
    • lisenziyalaşdırma və idxal kvotaları barədə məsləhət
    • ixrac nəzarəti məsələləri üzrə məsləhət
    • Azərbaycan Respublikasında valyuta tənzimlənməsi və valyuta nəzarətinə dair məsləhət
    • əqli mülkiyyət obyektlərinin (ticarət nişanları) gömrük reyestrinə daxil edilməsi

Gömrük dəyərinin müəyyən olunması və təsdiqlənməsi

    • idxal olunan malların gömrük dəyərinin metodu və strukturunun seçilməsində məsləhət
    • idxal olunan malların gömrük dəyərinə, yol pulu, sığorta haqqı və s. xərclərin daxil edilməsi barədə məsləhət vermək

©GATE BAKU

???? Salam, sizə necə kömək edə bilərik?