Müştərilərin maraqlarının Gömrük orqanlarında, valyuta nəzarəti orqanlarında və məhkəmələrdə hüquqi müdafiəsi :

• malların təsnifatına dair qərarlar qəbul etmək
• gömrük dəyərinə düzəlişlərin edilməsi ilə bağlı çəkişmə prosesləri 
•artıq ödənilmiş / tutulmuş gömrük rüsumlarının, aksizlərin və ƏDV-nin geri qaytarılması
• müəllif hüququ, gömrük və valyuta nəzarəti üzrə qanunvericiliyin pozulması ilə bağlı keçirilən inzibati proseslərdə müştərinin maraqlarının təmsil edilməsi 
• anti-dempinq araşdırmalarında hüquqi yardımın göstərilməsi
• imtiyaz, azad olma və digər üstünlük hüquqlarının alınmasının təsdiqlənməsi;

©GATE BAKU

???? Salam, sizə necə kömək edə bilərik?