GÖMRÜK TƏMSİLÇİLİYİ XİDMƏTLƏRİ

 • Müştərilərimizin xarici iqtisadi fəaliyyət zamanı cərimələr, peniyalar, gecikmələr kimi neqativ hallarla rastlaşmamaları üçün gömrük təmsiliçiliyi xidmətlərinin geniş spektrini təklif edirik
 • Gömrük bayannaməsinin tərtibatı: malların təsnifatı, idxal və ixrac zamanı gömrük bəyannaməsinin hazırlanması və rəsmiləşdirilməsi
 • Gömrük dəyərinin müəyyən olunması. Bütün rüsum və vergilərin qabaqcadan və düzgün hesablanması
 • Gömrük rüsumlarının və vergilərin ödənilməsi: müştərinin adından və onun tapşırığına əsasən bütün rüsum və vergilərin ödənilməsi
 • Dövlət qurumları ilə işlərin aparılması: gömrük əməliyyatlarını həyata keçirtmək üçün lazım olan icazə sənədlərinin alınması
 • GATE BAKU durmadan genişlənən və inkişaf edən nümayəndə şəbəkəsinə malikdir, bu da bizə Azərbaycanın bütün ərazisində müştərilərə operativ olaraq ximət göstərmək imkanı verir

YÜKLƏRİN GÖMRÜK RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİ XİDMƏTİ

 • XİF iştirakçılarının bütün qayğılarını öz üzərimizə götürürük. Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə ixtisaslaşmış və uzun müddətli təcrübəyə malik mütəxəssislərimiz sizin tapşırıqlarınızı çox sürətli və keyfiyyətli yerinə yetirəcəklər
 • GATE BAKU yükü müşayiət edən bütün sənədlərin tərtib edilməsi, malların anbarlarda saxlanılması, həmçinin gömrük qanunvericiliyinin tələbləri ilə bağlı bütün yaranan məsələlər üzrə hüquqi məsləhət kimi xidmətləri təklif edir

XİF ETİBAR OLUNMASI (OUT SORSİNG)

 • XİF iştirakçılarının bütün qayğılarını öz üzərimizə götürürük. Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə ixtisaslaşmış və uzun müddətli təcrübəyə malik mütəxəssislərimiz sizin tapşırıqlarınızı çox sürətli və keyfiyyətli yerinə yetirəcəklər
 • GATE BAKU yükü müşayiət edən bütün sənədlərin tərtib edilməsi, malların anbarlarda saxlanılması, həmçinin gömrük qanunvericiliyinin tələbləri ilə bağlı bütün yaranan məsələlər üzrə hüquqi məsləhət kimi xidmətləri təklif edir

XİF ETİBAR OLUNMASI (OUT SORSİNG)

 • Xarici iqtisadi fəaliyyətin ” out sourcing ” xidməti, xarici partnyorlarla əməkdaşlığa aid olan biznes-proseslərin bir hissəsini bu sahədə ixtisaslaşmış digər şirkətin tabeçiliyinə verilməsi nəzərdə tutur. Beləliklə GATE BAKU sizinlə xarici partnyorlarınız arasında idxal və ixrac əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün lazım olan bütün prosesləri öz üzərinə götürür
 • Xidmətlərin göstərilməsi çərçivəsində reallaşdırılır
 • Xarici təchizatçıların axtarışı
 • Müqavilələrin tərtib edilməsi və bağlanması
 • Müqavilə üzrə maliyyə əməliyyatları
 • Malın anbara  çatdırılması, o cümlədən nəqliyyat-ekspedisiya xidməti
 • Bütün mümkün sənədlərin tərtib edilməsi və ötürülməsi, həmçinin malların idxalı üçün digər zəruri əməliyyatlar

XİF ÜZRƏ MƏSLƏHƏT XİDMƏTİ

 • GATE BAKU əməkdaşları tərəfindən idxal və ya ixrac olunacaq yük və nəqliyyat vasitəsi haqqında bütün məlumatlar analiz ediləcək və sizə gömrük rəsmiləşdirilməsi həyata keçirtmək üçün tələb olunan sənədlər paketini hazırlamaqda köməklik göstəriləcək

ƏLAVƏ XİDMƏTLƏR

 • İdxalın gömrük rəsmiləşdirilməsi
 • İxracın gömrük rəsmiləşdirilməsi

©GATE BAKU

???? Salam, sizə necə kömək edə bilərik?