Dəniz daşınmaları

  • Limanda tələb olunan qədər boş konteynerlərin seçilməsi və razılaşdırılmış nöqtəyə göndərilməsi üçün yüklənməsi.
  • Gəmidə konteynerlərin yüklənilməsi üçün lazım olan qədər yerin icarəyə götürülməsi. 
  • Yüklərin konteynerlərə yüklənilməsi və lazım olan yerə göndərilməsi.
  • Oken, dəniz və başqa su daşımalarının avropa limanlarında boşalması.
  • İxrac, idxal, tranzit üçün tələb olunan sənədləşmələrin yerinə yetirilməsi.
  • Müvəqqəti saxlanc anbarlarında yükləmə, boşaltma, saxlama əməliyyatlarının həyata keçirilməsi.
  • Liman ərazisindən yüklərin daşınması, konteynerlərin təyinat yerinə çatdırılması və boşaldılması.

©GATE BAKU

???? Salam, sizə necə kömək edə bilərik?